Marko Tomašević

  • Kategorija: Savetnici

 NEZ9968 Master psihologije, Psihoterapeut u edukaciji – završni nivo edukacije iz R.E.B.T. (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd)

Moj dosadašnji rad uglavnom je bio fokusiran na mlade, zatim na osobe koje se nalaze u različitim oblicima psihološke krize, kao i osobe koje žive u situacijama ekstremnog siromaštva. Do sada sam, radeći u različitim organizacijama kreirao programe psihološke i psihosocijalne podrške i obučavao mlade stručnjake u realizaciji ovih programa. Takođe, imam dvogodišnje iskustvo volonterskog rada u savetovalištvu za mlade sa problemima bolesti zavisnosti.

Terapijski pristup koji koristim jeste Racionalno Emotivna Bihejvior Terapija (R.E.B.T.). Ovaj pristup predstavlja jedan od modaliteta Kognitivno Bihejvioralne Terapije i usmeren je na rešavanje emocionalnih i bihejvioralnih problema. Kroz bezuslovno prihvatanje klijenta R.E.B.T. teži da omogući da, kroz promenu načina na koji posmatra svet oko sebe, pomogne klijentu da reši probleme sa kojima se suočava. U terapijskom procesu klijent učestvuje aktivno i uči veštine koje kasnije može samostalno da primeni. Ovaj terapijski pristup naglašava odgovornost i ulogu klijenta kako u procesu stvaranja emocionalnih i bihevioralnih problema tako i u procesu rešavanja istih. Smatra se jednom od efikasnijih i naučno utemeljenijih terapijskih pristupa.