Andrijana Damjanović

  • Kategorija: Savetnici

16473460 10202478526719917 7462596889846339254 n Psiholog, psihoterapeut u edukaciji – završni nivo edukacije iz REBT-a (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd)

Ako ste osetili problem koji Vam otežava život i ako ste blizu donošenja odluke da nešto promenite, potrebno je napraviti prvi korak, a psihoterapija vam može pomoći u tome na sistematski i organizovani način. Psihoterapija poboljšava mentalno funkcionisanje ličnosti, a prema racionalno - emotivno bihejvioralnoj terapiji i teoriji ( REBT-u ) na koju se ja oslanjam u radu, cilj je pomoći ljudima da što srećnije, zadovoljnije i sa što manje bola žive svoj život. 

Posebno poznata izjava filozofa Epikteta: " Ljude ne uznemiravaju događaji sami po sebi, već njihovo viđenje tih događaja " se uzima za osnovnu ideju i srž REBT-a. Za ovaj projekat sam se prijavila iz želje da ljudima pomognem u tome da osveste način na koji vide tj. razmišljaju o svetu oko sebe i o sebi, kao i kako ih dalje ta ista razmišljanja  uvode u nezdrave negativne emocije, disfunkcionalna ponašanja i time ih ometaju u normalnom životnom funkcionisanju. Taj deo razmišljanja nazivamo iracionalnim uverenjima, a njih je moguće zameniti fleksibilnijim i racionalnim uverenjima i time se može postići brzo i veliko olakšanje u vidu promene nezdravih u zdrave emocije i disfunkcionalnog u funkcionalno ponašanje.

Verujem u to da je promena moguća, verujem u lečenje uz pomoć govora, verujem i čvrsto se držim toga da psihoterapijski odnos između terapeuta i klijenta treba biti podržavajući, topao, da omogućava iskrenost i strukturisanost, kako bi se do te iste promene što brže došlo.