Mirjana Jovanović

  • Kategorija: Savetnici

Mirjana Jovanovic Master psiholog, Kognitivno bihejvioralni terapeut pod supervizijom (SRABCT – Srpska asocijacija bihejvioralno-kognitivnih terapeuta) i Porodični savetnik i terapeut u edukaciji (AST – Asocijacija sistemskih terapeuta)

Osnovne i master studije psihologije sam završila na Filozofskom fakultetu u Nišu. Početno iskustvo u radu sa klijentima stekla sam tokom stažiranja u Domu zdravlja. Tom prilikom sam radila sa odraslima kao i sa trudnicama u okviru pripremnih radionica pred porođaj. Bila sam angažovana na projektu koji je sprovođen u osnovnim i srednjim školama, a koji je imao za cilj edukaciju mladih o prevenciji bolesti zavisnosti i borbi protiv vršnjačkog nasilja.

Dalje usavršavanje nastavila sam kroz edukacije dva psihoterapijska pravca – Kognitivno bihejvioralna terapija i Sistemska porodična terapija.

Veštine koje sam stekla kroz ova dva modaliteta međusobno se dopunjuju. Pomažu mi da klijenta sagledam kao individuu ali i da ga posmatram u kontekstu njegovih emotivnih odnosa i na taj način steknem celovitu sliku o njemu i problemima zbog kojih se javlja.

Koristeći znanja i tehnike iz kognitivno bihejvioralne terapije terapijski rad usmeravam na prepoznavanje i modifikaciju obrazaca mišljenja i ponašanja koji dovode do razvoja i održavanja različitih tegoba. Jedan od najvažnijih principa KBT-a je saradnja i aktivno učestvovanje klijenta u radu te su „domaći zadaci“ sastavni deo terapije sa ciljem da se veštine stečene na seansi primenjuju i uvežbavaju u svakodnevnom životu.

Osim rešavanja individualnih tegoba, u psihoterapijskom radu se bavim međuljudskim, emocionalnim odnosima između članova porodice, bilo da su to odnosi među partnerima, odnosi između roditelja i dece ili odnosi među siblinzima. Na seansama se trudim da klijenti čuju i razumeju jedni druge i na temelju saradnje grade jače odnose i rešavaju probleme. S obzirom da odnosi u porodici mogu doprineti psihološkom blagostanju ili patnji njenih članova smatram da od nje valja izgraditi bazu od koje krećemo i kojoj se povremeno vraćamo.

Kada se kaže Porodična terapija uglavnom se smatra da na terapiju nužno dolaze cele porodice. Međutim, porodični terapeuti rade i sa pojedincima i parovima.

Tokom psihoterapijskog rada možemo se usmeriti i na rast i razvoj ličnih kapaciteta i unapređenje različitih veština.

Smatram da je pre primene bilo kakve tehnike važno izgraditi odnos poverenja - da se klijent oseti sigurnim kako bi mogao da otkrije za njega važne i često uznemirujuće sadržaje, kroz empatičanost i usmerenost na njegovu dobrobit.

Možete me kontaktirati putem email-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.