Marina Popović

  • Kategorija: Savetnici

3. 1 

Master psihologije, Psihoterapeut u edukaciji – završni nivo edukacije iz REBT-a (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd)

Na samom početku studija moja interesovanja su bila vezana za kliničku psihologiju i psihoterapiju. Pomoć ljudima koji imaju određene probleme me motiviše da posebnu pažnju posvetim iskustvenom učenju, ličnom i profesionаlnom rаzvoju. Radeći u Vojnomedinicnskoj akademiji kao psiholog pripravnik i obavljajući praksu u drugim institucijama, ovladala sam primenom metoda koje se koriste u kliničko-psihološkoj proceni i stekla iskustvo u savetodavnom radu. Dosadašnje iskustvo mi je pokazalo da je misija psihologa humana i zanimljiva, da ljudima treba prići sa puno razumevanja i pridobiti njihovo poverenje, a da psiholog prvenstveno treba voleti ljude i rad sa njima.

Suočeni sa problemima današnjice ljudi mogu lako da posustanu i zaborave životne vrednosti, zbog toga želim da budem pokretač koji će ljudima pomoći da prebrode teškoće i uticati na njhov pozitivan razvoj ličnosti. U radu sa klijentima smatram da je najvažnije prihvatanje i iskrenost, tako da sa  njima uspostavljam spontan i prirodan odnos i pomažem im da otvoreno govore, izražavaju osećanja i da se bolje nose sa životnim problemima.