Marija Milovanović

  • Kategorija: Savetnici
Marija MilovanovicDefektolog, Psihoterapeut u edukaciji Internacionalnog centra za transakcionu analizu ICTA, Beograd
 
Završila sam iskustveno-edukativni kurs "Kako govoriti i biti shvaćen?" na kom sam se upoznala sa tehnikama asertivne komunikacije, koja je jedan od najuspešnijih načina izražavanja i zauzimanja za sopstvene vrednosti, mišljenje i stavove. Test veština pokazuje da je moja izražena veština vođstvo, što u terapeutskom odnosu znači da umem da dam instrukcije i domaće zadatke, ali i pohvale onda kada to treba i ne izbegavam da preuzmem odgovornost za svoje postupke i rezultate tretmana.
 
Iskustvo:

Defektološko savetovalište Entera, 2012 -  Ja sam koterapeut u individualnom radu sa klijentima koji imaju probleme u ponašanju (u vezi sa školskim postignićima i zloupotrebom psihoaktivnih supstanci) i asistent sam na iskustveno-edukativnim radionicama čija je osnovna namena unapređivanje emocionalnih i socijalnih kompetencija učesnika. 

Beograd, O.Š. ,,Sutjeska", Beograd 2012 - 2013, gde sam U okviru Programa prevencije poremećaja ponašanja bila realizatorka tematskih predavanja i radionica na sledeće teme: Internet, Vršnjačko nasilje, Pritisak vršnjaka, Emocije i odnosi među polovima, Huliganizam i Kontrola besa.

Ja sam osoba koja je sklona probanju novina i istraživanju onoga što je različito od mog pristupa. Maštovitost i otvorenost prema mišljenju drugih su nešto za šta bi se moglo reći da me karakteriše. Drugi me vide kao neposrednu, iskrenu idirektnu osobu. Imam vremena da saslušam druge i da pokušam da ih razumem. Prijalju mi poslovi u kojima ima višesaradnje i bliskosti među ljudima, a manje takmičenja.

Kao hobi bih najradije izdvojila putovanja, pravi sam majstor da "za male pare" proputujem različitim mestima. Ipak, najdraže mi je da putujem po Srbiji i da se srećem sa prijateljima i poznanicima iz naših krajeva. Veoma me interesuje i šivenje, kao i uređivanje enterijera, ali nameštajem koji ja sama kreiram i napravim.