Kako se spremiti za intervju za posao?

  • Kategorija: Praktični saveti

Sasvim je očekivano imati tremu pred razgovor za posao. Treba imati na umu da postoji i pozitivna trema. U čitavom procesu pripreme za intervju neophodan je i kvalitetno napisan CV (možda čak i motivaciono pismo) kao i smišljanje načina na koji ćemo da prikažemo svoj identitet. Trema, pozitivna trema, kvalitetan CV, identitet, o čemu je sve ovde reč?

Za početak neophodno je napisati CV ili ako ga već imamo onda ga ažurirati. Kvalitetno napisan CV poseduje sledeće karakteristike:

1. U zaglavlju je potrebno napisati ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu i kontakt telefon.

2. CV je podeljen na nekoliko oblasti: obrazovanje, kurseviiedukacije, radnoiskustvo, jezici i ostalo.

3. U odeljku obrazovanje ako imamo završenu višu školu ili fakultet nije neophodno navesti osnovno i srednje, posebno u slučaju da je u pitanju gimnazija. Nije na odmet navesti prosek sa studija i temu diplomske/master/doktorske teze.

4. U odeljku kursevi i edukacije potrebno je navesti sve edukacije, kurseve i seminare za koje imamo diplomu a može biti od koristi za radno mesto za koje konkurišemo. Sertifikate iz oblasti računarskih tehnologija nikako ne preskakati.

5. Odeljak radno iskustvo može da se odnosi i na prakse ako nismo imali konkretan posao/zaposlenje. U svakom slučaju ovaj odeljak delimo na oblasti. Recimo u slučaju psihologije-radna iskustva na polju psihologije obrazovanja, kliničke psihologije, psihologije rada…

6. U slučaju da posedujemo diplomeodređenih stranih jezika neophodnoih je navesti u odeljku jezici, kao i nivo koji smo završili. Ako i ne posedujemo diplome svejedno je potrebno da navedemo koje jezike znamo. Mnogi poslodavci neće ni razmatrati kandidata ako ne zna engleski jezik.

7. Odeljak ostalo može sadržati lične osobine, hobije iinteresovanja, vozačku dozvolu, nagrade koje smo dobili, jednom rečiju sve što smatramo značajnim a ne znamo gde da svrstamo.

8. Redosledin formacija u CV-ju je uvek od poslednjeg ka prvom prema vremenu odvijanja. Dakle prvo se piše ono što se poslednje postiglo.

9. Neopdhodno je poravnati tekst.

10. Neophodno je da CV bude napisan sa dijakritičkim znacima. Nakon toga važno je detaljno se informisati o firmi i radnom mestu za koje konkurišemo.

To je važno iz sledećih razloga:

1. CV je potrebno prilagoditi potrebama radnog mesta za koje konkurišemo.Šta to znači? Dakle, uzmimo za primer psihologa koji konkuriše za radno mesto školskog psihologa. U svom CV-ju detaljnije će obraditi svoja radna iskustva na polju psihologije obrazovanja u odnosu na ostala svoja radna iskustva.

2. Znanje je moć-što više znamo o firmi i radnom mestu za koje konkurišemo osećaćemo se pripremljenije.

3. Poslodavac će vrlo verovatno proveriti obaveštenost kadidata o firmi i radnom mestu za koje konkurišemo. Svaka firma ima svoj internet sajt. Pre sređivanja CV-ja potrebno je proučiti sajt. Koliko dugo postoji ta firma? Čime se tačno bavi? Koja joj je misija i vizija? Koja radna mesta su otvorena? Šta se očekuje od zaposlenog na datom radnom mestu? Sledeći korak je motivaociono pismo.

Kvalitetno motivaciono pismo ima 5 karakteristika:

1. Opisana je sažeta poslovna biografija fokusirana na zahteve radnog mesta.

2. Istaknuto je zašto želimo da radimo baš na tom radnom mestu i baš u toj firmi.

3. Istaknuto je zašto smo baš mi dobar kandidat.

4. Lični pečat je jasan.

5. Nije duže od dve strane A4 formata. Nakon što smo proučili internet sajt firme, ažurirali CV na osnovu saznatih informacija i napisali motivaciono pismo treba pripremiti adekvatan identitet.

Dakle, na razgovoru za posao važno je:

1. Obući se relativno elegantno, smerno i diskretno.

2. Doći na vreme ili nešto ranije.

3. Pričat i jasno i glasno (ali ne preglasno), umerenim tempom.

4. Naglasiti kvalifikacije koje su vezane za konkretno radno mesto za koje se konkuriše.

5. Ne isticati sopstvene kvalitete već ih provući kroz razgovor.

6. Istaći obaveštenost o firmi i onome što je firmi važno.

7. Potruditi se da ostavimo utisak kreativne osobe-dati neočekivan odgovor.

8. Biti nasmejan.

Nakon razgovora za posao želimo da poslodavc aostavimo zapanjenim! Naravno u pozitivnom smislu.Ali ne samo zapanjenim našim iskustvom i znanjem nego pozitivnošću i originalnošću. Jer stručnih i iskusnih kandidata ima uvek, potrebno je da ostanemo zapamćen iu tom moru kandidata! Ako se na ovaj način budemo spremali za razgovor za posao imaćemo manju tremu. Ipak, pozitivna trema (umerena tremakoja je produktivna) je poželjna ponekad jer nas može naterati da se još bolje spremimo. I ne zaboravite, nikad nemojte stavljati lažne informacije u CV. Prvo zbog poštenja, a onda i zbog toga što se sve informacije mogu proveriti.

Liza Piščević, master psiholog