Napad panike - misli

  • Kategorija: Praktični saveti

11038573 1579134122349245 3097779413480538608 n

Napad panike je iznenadna pojava straha koji izaziva nastanak ozbiljnih fizioloških reakcija, iako ne postoji stvarna opasnost ili stvaran uzrok takvih reakcija. Napad panike može biti jako zastrašujući. Kada se javi, možete misliti da gubite kontrolu, imate srčani udar ili da umirete.

Veliki broj ljudi se jednom ili dva puta tokom života suoči sa napadom panike. Tipični panični napad traje između 5 i 20 minuta, ali stanje povišene anksioznosti može trajati dugo nakon što prestane napad panike (Rachman,2004). 
 

Osoba koja ima emocije tuge, depresije ili besa usled nemogućnosti da prisustvuje društvenim događajima jer se plaši napada panike, može da razmišlja na sledeći način (Corey, 2009):

 

Ako imam napad panike i i moram da odem, ljudi će misliti da sam lud.

Niko ne sme da sazna da imam panični poremećaj, inače će me ljudi manje vrednovati.

Da sam imala napad panike na proslavi, ja bih bila tako posramljena da nikada ne bih mogla da se suočim sa bilo kim od tih ljudi ponovo.”

 

Isčekivanje panike ne mora biti osnovni pokretač, već to može biti i sistem verovanja o odbijanja ili neuspehu. Takva jedna osoba može da razmišlja na sledeći način (Corey, 2009):

Uvek moram imati saglasnost drugog inače sam bezvredan.”

“Ako me neko odbaci, ja to neću moći da podnesem.”

“Moram da bude savršen da bi me drugi ljudi voleli.”

 

Kada su iracionalna uverenja otkrivana, vreme je za diskusiju o istima sa klijentom. Da li su ona logična? Da li su realna? Koliko su pragmatična?

Primer iz knjige:  Meri prestala da se druži sa porodicom i prijateljima zbog njenih napada panike . Naime, ona je uglavnom imala napade panike kada je negde na otvorenom prostoru, te je verovala da ukoliko je negde napolju i doživi napade panike  njena porodica i prijatelji ne bi razumeli.

 

Autor navodi sledeća iracionalna uverenja koja su otkrivena kod Marije:

“Moram imati odobrenje drugih, i ako ga nemam, onda nisam dobar čovek.” 

“Moram da izbegavam da radim bilo šta, što bi moglo da dovede da drugi imaju lošije mišljenje o meni.”

“Moram da izbegnem neprijatne situacije…

 

Emotivno, Meri povećava paniku i uznemirenost, a u ponašanju pokazuje izbegavanje. 

Nakon otkrivanja iracionalnih uverenja ,sledeći korak je osporavanje. Osporavanje  ubi ključivalo raspravljanje  i intelektualno izazivanje kako bi klijent bio u stanju da razlikuje racionalno od iracionalnog uverenja. Iracionalno uverenje se menja, tako da postaje više logično, realno i korisno za klijenta. Na primer.

 

“Ako odem sa prijateljima i počnem da paničnim, to može biti neprijatno ili nezgodno, ali to neće biti pogubno.”

“Nije mi potrebno odobrenje drugih da bih bila OK”.

 

REBT Tehnike

 

Kognitivne tehnike se koriste za otkrivanje iracionalnih uverenja , da se odvoji racionalno i iracionalnog, i da se promeni nečiji način razmišljanja . REBT terapeuti mogu koristiti: raspravljanje i osporavanje iracionalnih uverenja, prikupljanje informacija da biste potvrdili ili opovrgnuli svoje pretpostavke, preformulisanje vaših razgovora sa samim sobom.

Emotivne tehnike se koriste za dalje rešavanje iracionalnih uverenja i promenu misli, emocija i ponašanja. 

Bihejvioralne tehnike se koriste za razvijanje efikasnijih načina razmišljanja i rade. Na primer , učenje i korišćenje tehnike opuštanja , kao što su :duboko disanje, progresivna mišićna relaksacija, vodjena imaginaci, meditacija, vodjenje dnevnika.

 

Bojana Obradović, REBT pod supervizijom