Neverbalna komunikacija

Tri pravila za tačno tumačenje

Neverbalna komunikacijaPrimetila sam da ljude jako zanima tumače njegovora tela, što je i sasvim razumljivo. Najveći broj poruka od druge osobe dobijamo upravo putem različitih neverbalnih kanala. Takođe, kada smo nekongruentni (ono što govorimo rečima, dakle verbalno, i telom, neverbalno, nije u saglasnosti), mnogo nam je značajnija neverbalna poruka.Rečima je daleko lakše lagati, nego telom. Ono što nam olakšava tumačenje neverbalnih poruka, jesu neke univerzalne poruke koje važe za celo čovečanstvo ili neke kulturološke, koje važe za okruženje u kome živimo.

Kako je ova tema popularna, postoji puno priručnika za tumačenje govora tela. I ljudima je to prilično zanimljivo da čitaju, a da onda i primenjuju novo stečena znanja na tumačenju svojih prijatelja i poznanika. Međutim, postoje tri pravila pri tumačenju neverbalnih poruka koje treba imati na umu, kako ne bismo donosili pogrešne zaključke.


 Tumačite skupove gestova

 Reči u različitim rečenicama (dakle uz skup nekih drugih reči) mogu imati različito značenje. Recimo, reč „sto“ može da se odnosi na komad nameštaja ili nabroj 100; „kosa“ može biti gomila dlaka na glavi, pridev kada je nešto pod kosinom (npr. planinska kosa), kosa za šišanje trave.

Ovo važi i za neverbalne signale. Jedan gest može imate gomilu različitih značenja. A koje je ispravno, možemo zaključiti jedino uzimajući u obzir i sve druge propratne signale. Na primer, ako se neko češka po glavi to može značiti da je anksiozan, nervozan, da laže, da ima perut, da ima vaške, da pokušava nečeg da se seti.
Dakle, tumačite skupove gestova, a ne gestove pojedinačno.
 

Tražite podudarnost
 

Ovde se vraćam na pomenutu činjenicu s početka eksta. Ako smo u ponašanju nekongruentni, više ćemo verovati neverbalnoj poruci, nego onome izrečenom. Neka istraživanja pokazuju da, na ljude neverbalni signali imaju pet puta veći uticaj od verbalnih. Dakle, ako nam neko kaže kako nas pažljivo sluša, a sve vreme gleda krozprozor, cupka nogom, gleda na sati sl. Čemu ćete pre poverovati? Verujem neverbalnim porukama.
Da biste što bolje „čuli“ i razumeli svog sagovornika, potrebno je da ga pažljivo slušate, ali je još važnije da ga pažljivo posmatrate.

Tumačite poruke u skladu sa kontekstom
 

Neverbalna komunikacija2Povremeno možemo čuti političare kako je neka njihova izjava izvučena iz konteksta i da uopšte nije imala za poentu, to o čemu novinari sada govore. Ili pročitate neki bombastičan naslov članka, a onda kada pročitate tekst, shvatite da priča nije ni malo senzacionalna, već da je neko vešto izvukao reči iz konteksta i od toga napravio privlačan naslov.Ovo isto može da se primeni i na neverbalne poruke. Na primer, pre par meseci kada sam držala jednu radionicu, polaznica mi je kazala kako pokazujem dominaciju nad učesnicima, time što stalno trljam dlanove ili takonešto. A zapravo se radi o tome da imam slabu cirkulaciju i da su mi šake, pogotovo u zimskom periodu, jako hladne i da mi je potrebno da trenjem (trljanjem) šaka povećam njihovu temperatura kako bi mi bilo prijatnije.
 

Ivana Milosavljević, dipl. psiholog