Transakciona analiza

Transakciona Analiza (skraćeno TA) je teorija ličnosti i komunikacije. Počinje sa svojim razvojem 50-ih godina 20-og veka sa radom Erika Berna koji je je želeo da stvori teoriju koja je primenljiva i lako razumljiva svima. Prvenstveno se koristila u psihoterapiji i savetovanju, a ubrzo po osnivanju počinju da se koriste principi TA u menadžmentu i radu u organizacijama, obrazovanju – gde god imate posla sa ljudima. Najpoznatiji termini su: roditelj, dete, odrasli; igre, životni script i Ja sam ok, ti si ok!

Ukratko rečeno TA se:

  • o bavi pitanjima kako smo razvijali svoju ličnost i kako sada tretiramo sebe, kako se odnosimo prema drugima i kako komuniciramo sa njima,
  •  nudi sugestije i intervencije koje nam omogućavaju da se promenimo i napredujemo.
  • zasniva se na pretpostavkama da svi imamo pravo da postojimo na svetu i da budemo prihvaćeni, da možemo da ispoljavamo osećanja i mislimo za sebe, donosimo sopstvene odluke i da je uvek moguće da napravimo promenu.

Promena počinje obostranim ugovorom između terapeuta i klijenta. Ugovor može da bude:

  •  o prestanku simptoma (glavobolje, trema, crvenjenje, zbunjenost),
  • o preuzimanju kontrole nad ponašanjem (prestanak pušenja, započinjanje učenja, prestanak odugovlačenja, prekidanja konflikata),
  •  može se usmeriti na iskustva iz detinjstva/prošlosti koja su u osnovi trenutnih teškoća (npr. zanemarivanje od strane roditelja, traumatski i stresni događaji poput saobraćajnih nesreća, gubitaka dragih osoba),
  • istraživački gde osoba želi da bolje razume sebe i svoju trenutnu situaciju ili odnos sa bliskim ljudima, razvije neke svoje osobine i veštine (npr. prezentovanje pred velikim grupama, zastupanje sebe i svojih stavova, rešavanje sukoba na poslu, unapređivanje partnerskog odnosa).

Ugovor podseća klijenta da je on gospodar svoje sudbine i da zna kada je neke zahteve ispunio.
U procesu savetovanja osnovni cilj TA je da pomogne klijentu da donesu nove odluke o svom trenutnom ponašanju i pravcu života. Klijent može da usvoji nove opcije življenja koje odlikuje svesnost, spontanost i bliskost. Na kraju procesa razume svoje emocionalne i intelektualne kapacitete i može da ih koristi zajedno, a ne jedno na uštrb drugoga.
Savetnik ima ulogu da klijentu predstavi osnovne pojmove TA i da klijent nauči da ih koristi u svom svakodnevnom životu – za početak to su ego stanja. Istovremeno savetnik asistira klijentu da otkrije šta ga blokira i da kreira opcije za njihovo prevazilaženje.
Trajanje savetovanja zavisi od tipa problema i željene promene, nekada su i dve-tri seanse dovoljne da se to postigne, nekada je potrebno godinu dana, u proseku proces traje tri do pet meseci tj. 12 do 20 seansi . Pitanje trajanja rada se takođe razmatra tokom ugovaranja.