Jovana LazarevicPsiholog Terapeut u edukaciji – završni nivo eduakcije iz REBT-a(pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd)

U svakodnevnom životu ljudi se često susreću sa izazovima, bolnim i stresnim događajima na koje reaguju snažnim emocijama kao što su anksioznosnost, depresija, bes i disfunkcionalnim oblicima ponašanja. Neretko probleme sa kojima se susreću u emotivnoj, socijalnoj, profesionalnoj sferi života ne mogu sami da reše i potrebna im je pomoć.
Kroz saradnički, aktivan odnos koji se zasniva na empatiji, poverenju i bezuslovnom prihvatanju, pomažem klijentima da nauče da na negativne događaje u životu reaguju na zdrav i funkcionalan način.

Cilj mi je da klijenti uvide da su naše misli, emocije i ponašanja povezani i pomažem im da upravljaju njima. U radu koristim različite tehnike zasnovane na principima racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije koje su usmerene na promenu iracionalnih uverenja i disfunkcionalnih oblika reagovanja. S obzirom da je svaka osoba jedinstvena i da se problemi javljaju u specifičnim kontekstima, nastojim da na osnovu dosadašnjeg znanja i iskustva razumem posebnost klijenta i svoj rad prilagodim njegovim potrebama i ciljevima. Kroz terapijski rad klijent se i edukuje, odnosno stiče zananja i veštine kako bi samostalno i efikasno prevladavao buduće izazove i probleme.