Milica KrnetaTerapeut u edukaciji
Viši kurs konstruktivističke psihoterapije (Udruženje konstruktivista Srbije)

Kao konstruktivistički terapeut svoj cilj vidim u upoznavanju teorija koje osoba ima o svetu i značenja koje za nju te teorije imaju i pomoći u promeni onih koje nisu podesne. Promena je za mene je ne samo osnovni cilj psihoterapije, već način na koji se živi. Neke naše teorije pod određenim okolnostima mogu da doprinesu nastanku problema, dok neke druge mogu da pomognu razvoju i kvalitetnim promenama.
Terapijski proces shvatam kao način saznavanja osobinih značenja i teorija i pomoć klijentu da sam dođe do saznanja šta mu škodi, a šta pomaže i da sam pronađe rešenje koje bi njemu moglo da bude od najveće pomoći. Ideja je da se pomgne klijentu da nauči kako da sam prepoznaje i preispituje svoje hipoteze.
Konstruktivizam kao pravac uvažava svačiju perspektivu i značenja koja formiraju tu perspektivu. Lično smatram da nisu tu klijenti zbog nas nego mo zbog njih i sa tim u vezi smatram da je terapija proces čiji tempo diktira klijent. Osobu gledamo kao na naaučnika koji svoje terorije stavlja na testiranje, zadržava potvrđene hipoteze, a koriguje one koje nailaze na opovrgavanje.