Tatjana PivicMaster kliničke psihologije
Terapeut u edukaciji-treća godina višeg kursa iz konstruktivističkog savetovanja i psihoterapije

Psihološko savetovanje vidim kao proces u kome savetnik i klijent zajedno pokušavaju da reše neki specifičan problem, kao što je pred ispitna trema, problem sa učenjem, nedostatak komunikacionih veština,loša organizacija vremena,itd. Trudim se da razumem klijenta i da zajedno razmotrimo na koje sve načine može doći do željene promene.Ne posmatram ljude kroz dijagnoze i kategorizaciju različitih psiholoških poremećaja,već kao jedinstvene osobe koje se stalno menjaju u susretu sa novim iskustvima.