Biljana BuzicOd edukacija imam završenu edukaciju, 4 godine, iz REBT a kod Zorice Marić, i aktivno radim kao terapeut vec 5 godina. Edukant sam četvrte godine iz Sistemske porodične psihoterapije, kod prof.Nene Čalovske. Po osnovnom obrazavanju sam psiholog.
Svoj rad zasnivam na struktuiranim seansama, svojstvenim REBT pristupu, koji emocije, mišljenje i ponašanje posmatra u uzajamno nerazdeljivoj sprezi. Osnovni zadatak terapije je da klijent što pre dodje, ne samo do kognitivnog, nego i do emocionalnog uvida, koji se sastoji u emocionalnom doživljaju rasterećenja i prevazilaženju problema koji ima. Klijent se osposobljava da svaki sledeći problem samostalno rešava i tako postane sopstveni teraput.
U prvoj, probnoj seansi, pored uspostavljanja prvog kontakta, nužnog za ostvarivanje i produbljivanje odnosa i poverenja, klijentu se daju odgovori na sva pitanja koja ima u vezi terapijskog procesa, kao i osnovne teorijske postavke REBTa, najćešće kroz praktični primer njegovog aktuelno najvećeg problema. U svrhu dijagnostike koristim upitnik iracionalnih uverenja. Posle iskustva probne seanse, klijent dobija vreme da donese odluku o tome da li će početi sa terapijom.
Ukoliko se klijent odluči za dalji rad i postoje indikacije za primenu REBTa, terapijski proces počinje. U aktivnom i direktivnom pristupu klijent se vodi do prevazilaženja blokirajućih osećanja zbog kojih pati, ne može jasno da misli, ne ponaša se adekvatno situaciji, ima akutne simptome stresa ili psihosomatske poremećaje. Važan deo rada su domaći zadaci, koje klijent ispunjava u periodu između seansi.
Do sada su najbolji terapijski ishodi bili u rešavanju problema anksioznosti i specifičnih fobija, paničnih napada, depresija, odlaganja ( prokrastinacija)...
Kao psiholog u instituciji sistema socijalne zaštite, svakodnevno radim sa adolescentima koji u najvećoj meri imaju dijagnozu poremećaja ponašanja, probleme u kontroli besa, razvojne adolescente krize. U radu sa njima i njihovim porodicama, primenjujem intervencije Porodične sistemske terapije, kao terapije izbora. I u slučaju drugih problema, kad god je to indikovano, integrišem tehnike REBTa i Porodične terapije.