Konstruktivistički psihoterapeut u edukaciji

Slavisa SkoroTerapijski proces i svoju ulogu u njemu vidim kao pomaganje klijentu da dođe do rešenja problema psihičke prirode, često označenih kao depresija, anksioznost, psihosomatske tegobe, životne krize. Pokušavamo da dođemo do što većeg stepena razumevanja klijentovog unutrašnjeg sveta i logike, otkrivamo teorije koje ga vode kroz život i pokušavamo da ih doteramo kako bi mu bile od što veće koristi. Pronalazimo njegove skrivene snage i resurse. Takođe, trudimo se da zajedničkim snagama osposobimo klijenta za samostalnije i efikasnije izlaženje na kraj sa budućim životnim poteškoćama. Radimo u prijatnoj i opuštenoj atmosferi koja olakšava isprobavanje različitih rešenja u vezi sa problemskom situacijom, poštujući tempo rada koji klijentu odgovara, kao i njegova lična značenja.