Zorica Popovic1Ja sam Zorica Popović, diplomirani psiholog i edukant na konstruktivističkoj psihoterapiji. Ovaj terapijski pravac počiva na pretpostavci da svaka osoba sebe i svet oko sebe doživljava (konstruiše) na poseban način i da događajima pridaje lična značenja. Jednostavnije rečeno, svako od nas ima jedinstven ram, okvir kroz koji posmatra svet.

Ponekad se dešava da sa tim ramom nešto nije u redu, da nešto “škripi” u načinu na koji konstruišemo, i tada nastaje problem. Razlozi za to su vrlo raznovrsni, ali dobra vest je da je ram podložan promenama. Kako ćemo to postići? Najpre ćete mi vi pomoći da razumem vaša lična značenja, jer sami sebe najbolje poznajete, i zato je važno da odnos gradimo na uzajamnom poverenju. Kada se upoznamo sa problemom, lakše ćemo razmotriti moguća rešenja. To nije uvek jednostavno, ali uz prihvatanje i podršku sa moje strane biće lakše nego što na prvi pogled izgleda.

Svoju prošlost ne možemo da biramo, ali su budući izbori samo naši.