Psiholog, psihoterapeut u edukaciji  Ana Filip

OLI metod kod Nebojše Jovanovića psihodinamski Integrativni pravac

Kako kreiramo svoj život zavisi umnogome od toga šta smo od roditelja preuzeli kao socijalno poželjne i porodično prihvaćrne norme i kodekse ponašanja i životne ciljeve, kao i kako smo formirali sliku o sebi, i odnos prema sebi i drugima.
Neke od važnih odrednica autentičnog, proaktivnog odnosa prema životu su: osećanje sigurnosti u sebe, pozitivna slika o sebi, prepoznavanje i ispoljavanje autetentičnih potreba, preuzimanje odgovornosti za sebe i svoje ponašanje, građenje nezavisnih odnosa od drugih, sloboda izbora i odlučivanja, sposobnost iznalaženja konstruktivnih rešenja u kriznim situacijama, suočavanja sa problemima a ne odlaganja i bežanja od njih. Takođe je bitan odgovarajući izbor zanimanja i partnera, sposobnost uživanja u radu, postizanju ravnoteže izmedju obaveza i slobodnog vremena.
Kroz terapijski rad uočavamo povezanosti između ljubavi I ljubavi prema radu, klijentima pomažemo da prevaziđu svaku krizu i poteškoću na putu ka autentičnom i srećnom življenju. Kroz terapijski odnos pokazati klijentu kako živeti a ne životariti. Uspeh terapije bi se ogledao u samostalnosti klijenta da proces terapije kao I sve njene proizvode primenjuje samostalno i nezavisno.