Nina MicovicDatum rođenja: 15.09.1988.
RADNO ISKUSTVO:
Jun 2013- u toku: Volonterski rad i dalje usavršavanje na poslovima psihologa,Klinika za psihijatrijske bolesti„Dr Laza Lazarević“, Beograd

2012-2013:Obavljen volonterski pripravnički staž za poslove psihologa, Klinika za psihijatrijske bolesti„Dr Laza Lazarević“, Beograd

2012- 2013: Creative Office- Centar poslovnih veština, trener „mekih
veština“: asertivna komunikacije i prevladavanje stresa.
OBRAZOVANJE:
2012- u toku: Master akademske studije, modul: klinička psihologija,
Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu,
2007-2011: Univerzitet u Beogradu, Filolozofski fakultet
Odeljenje za psihologiju,
2006 - 2007: Laingsburg High School, Laingsburg, Michigan State, USA
(Internacionalni program razmene studenata)
2003 - 2006: Gimnаzija u Čačku, smer: društveno-jezički

DODATNE EDUKACIJE I SEMINARI:

2011-u toku: Edukacija iz oblasti geštaltističke psihoterapije (napredni nivo),
Geštalt Studio Beograd

2011- 2012: Edukacija iz oblasti konstruktivističke psihoterapije (uvodni kurs)

2008- 2011:Edukacija iz oblasti geštaltističke psihoterapije (bazični nivo),Geštalt Studio Beograd

INTERESOVANJA: 
Dalja usavršavanja u oblasti psihoterapijske edukacije i prakse (psihoterapijski rad sa klijentima pod supervizijom); klinička psihologija, zdravstvena psihologija.

Trenutno radim na izradi svog master rada na temu: „Povezanost depresivnosti, beznadežnosti, psihološkog bola sa stepenom suicidalnosti kod psihijatrijskih pacijenata“.