Kisic IvaRodjena 1983. godine, stekla je sertifikat za savetodavni rad u oblasti Sistemske porodične terapije 2010. godine. Terapeut je u edukaciji Sistemske porodične terapije evropski akreditovanog instituta za psihoterapiju –Instituta za mentalno zdravlje.

Diplomirala je na smeru Prevencija i tretman poremećaja u ponasanju na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2006. godine. Pored sistemskog pristupa u radu sa pojedincem bavi se i savetodavnim radom sa porodicama i parovima. Ima visegodišnje iskustvo u radu sa mladima kako kroz psihoterapijsku praksu tako i kroz razlicite radioničarske aktivnosti.

U okviru projekta Prepare držala je radionice studentima zavrsnih godina o započinjanju samostalnog života, traženju posla, izazovima osamostaljivanja takodje, u radu sa mladima iz beogradskih srednjih škola bila je angažovana na Projektu prevencije zloupotrebe droga, u organizaciji Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti itd.

U periodu od 2008. – 2009. angažovana kao stručni saradnik bolnice Rus-medik u radu sa adolescentima I mladima na prevenciji zloupotrebe PAS kao I u tretmanu poremećaja u ponasanju. Pored sistemskog savetodavnog rada bavi se I humanitarnim radom radeći sa decom i mladima ometenim u razvoju u okviru Centra za dnevni boravak dece I omladine sa smetnjama u razvoju.