Dusica RedjicJa sam Dušica Veđić, rođena sam 1982.godine.

Po obrazovanju sam diplomirani psiholog i od 2011. godine psihoterapeut u edukaciji Geštalt studija u Beogradu. Moje dosadašnje radno iskustvo u oblasti psihologije obuhvata rad na poljima ljudskih resursa i obrazovanja. Pored toga, kao student sam bila angažovana i u mnogim drugim poslovima, a neke od njih i sada povremeno obavljam.

Moj savetodavni rad zasniva se na geštalt psihoterapijii obzirom na lično pronalaženju u ovom  pravcu pa i posledično moju edukaciju iz iste. To znači da na ljude gledam egzistencijalistički - „ Nije stvar u tome ko/ šta smo u određenom trenutku već ko/šta možemo postati.“  i celovito - uzimajući u obzir misli, osećanja, opažanja, duhovno, telesno...Verujem u potencijale svake pojedine osobe da u sebi pronađe svoje tačke zastoja, „ nedovršene poslove“ , nefunkcionalne obrazce kontaktiranja sa sredinom...koji joj otežavaju put ličnog razvoja. Otkrivajući ih osoba postaje svesnija sebe i svojih dela a potom i raznih drugih mogućnosti koje ima što vodi vraćanju samoodgovornosti. Moja uloga u svemu tome je da taj proces potpomognem bivanjem u odnosu sa drugom osobom „ovde i sada“; slušajući i osećajući šta govori a potom stvarajući mogućnosti za proširenje svesnosti i  podržavanjem ispitivanja alternativne. Bivanje u sadašnjem trenutku za geštalt savetnike je jako važno jer ljudi, složiće te, dosta vremena provedu razmišljajući o tome šta su sve drugačije mogli da urade u prošlosti ili praveći planove za budućnost. Istina je da je vrednost sadašnjeg trenutku velika i doživljavajući ga baš onako kakav jeste sada sebi dajemo najveće šanse za razvoj i napredovanje. U tome je suština i paradoksalne teorije promene koja važi u geštalt terapiji -  Promena kojoj težimo se događa tek kada postanemo ono što jesmo, a ne dok pokušavamo da postanemo ono što nismo. Vrlo radu ću Vam pomoći da otkrijete kako to!