Ivan DjordjevicMaster kliničke psihologije

Terapeut u edukaciji – završna godina konstruktivističke psihoterapije

Svako od nas pre ili kasnije naiđe na ćorsokak – trenutak u životu u kojem nam se čini da nemamo snage da se izborimo sa situacijom koja nas je zadesila. Suočavamo se sa životnim izazovima, velikim promenama, svakodnevnim stresom. Javljaju se osećanja sa kojima ne možemo da izađemo na kraj: bes, krivica, tuga, strah, i deluje kao da nas nagomilani problemi nadvladavaju, dovodeći nas u bezizlaznu situaciju.

Upravo u takvim situacijama terapeut najviše može da pomogne – kroz empatičan stav i podržavajući terapeutski odnos on pomaže klijentu da uvidi šta je to što ga sputava i izgradi nove načine gledanja na svet i sopstvenu ulogu u njemu. Ove nove perspektive omogućavaju klijentu da ponovo uspostavi kontrolu nad svojim životom. Takođe, terapeut pruža podršku klijentu u isprobavanju novih načina rešavanja problema u međuljudskim odnosima, čime se u klijentovom svakodnevnom životu kompletira ciklus promene koji je počeo u terapijskoj sobi.
U ovom procesu, terapeut treba da bude sposoban da sagleda svet očima klijenta i da razume klijentove dileme, jer će jedino tako uvideti suštinu problema sa kojima se klijent suočava. S druge strane, na klijentu je da uvide i veštine koje je ostvario u terapiji primeni u svom životu, jer teraput nije tu da daje gotova rešenja, već osposobi i osnaži klijenta za samostalno snalaženje u svetu koji je haotičan i promenljiv.