Marija MilovanovicDatum rodenja 16.10.1990.
Obrazovanje :
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
Završila sam osnovne akademske studije na studijskom programu prevencija i tretman poremećaja ponašanja i stekla zvanje dipl.defektolog-specijalni pedagog. Ove godine sam upisala i master studije na istom fakultetu.
Internacionalni centar za transakcionu analizu ICTA,Beograd
Ja sam na drugoj godini na programu edukacije u oblasti psihoterapije u
okviru Srpske Asocijacije za Transakcionu analizu – SATA, za zvanje CTA – Sertifikovanog Transakcionog analitičara.
 

Završila sam iskustveno-edukativni kurs "Kako govoriti i biti shvaćen?" na kom sam se
upoznala sa tehnikama asertivne komunikacije, koja je jedan od najuspešnijih načina
izražavanja i zauzimanja za sopstvene vrednosti, mišljenje i stavove.
Test veština pokazuje da je moja izražena veština vođstvo, što u terapeutskom odnosu
znači da umem da dam instrukcije i domaće zadatke, ali i pohvale onda kada to treba i ne
izbegavam da preuzmem odgovornost za svoje postupke i rezultate tretmana.

Iskustvo:

Defektološko savetovalište Entera, 2012 - 

Ja sam koterapeut u individualnom radu sa klijentima koji imaju
probleme u ponašanju (u vezi sa školskim postignićima i zloupotrebom
psihoaktivnih supstanci) i asistent sam na iskustveno-edukativnim
radionicama čija je osnovna namena unapređivanje emocionalnih i
socijalnih kompetencija učesnika

Beograd, O.Š. ,,Sutjeska", Beograd 2012 - 2013

U okviru Programa prevencije poremećaja ponašanja bila sam
realizatorka tematskih predavanja i radionica na sledeće teme: Internet,
Vršnjačko nasilje, Pritisak vršnjaka, Emocije i odnosi među polovima,
Huliganizam i Kontrola besa.

Ja sam osoba koja je sklona probanju novina i istraživanju onoga što je različito od mog pristupa. Maštovitost i otvorenost

prema mišljenju drugih su nešto za šta bi se moglo reći da me karakteriše. Drugi me vide kao neposrednu, iskrenu idirektnu osobu. Imam vremena da saslušam druge i da pokušam da ih razumem. Prijalju mi poslovi u kojima ima višesaradnje i bliskosti među ljudima, a manje takmičenja.

Kao hobi bih najradije izdvojila putovanja, pravi sam majstor da "za male pare" proputujem različitim mestima. Ipak,
najdraže mi je da putujem po Srbiji i da se srećem sa prijateljima i poznanicima iz naših krajeva. Veoma me interesuje i
šivenje, kao i uređivanje enterijera, ali nameštajem koji ja sama kreiram i napravim.