Natasa RankovicZovem se Nataša Ranković. Imam 28 godina. Rođena sam i živim u Beogradu. Završila sam psihologiju na Filozofskom fakultetu, a zatim upisala edukaciju za psihoterapeuta, koja je još u toku. Moj pristup u radu je direktivan, usmeren na rešavanje trenutno aktuelnih problema klijenta. Prevashodno koristim REBT pristup koji se temelji na teoriji da nisu sami događaji i situacije ono što nas uznemirava i uvodi u probleme, već način na koji razmišljamo o njima. Akcenat stavljam na promene stavova, načina razmišljanja i pristupanja problemu. Važno je uočiti da radom na sebi i promenom sopstvenih uverenja možemo učiniti da se bolje osećamo i efikasnije funkcionišemo. U radu sa klijentima koristim brojne tehnike, koje pomažu delotvornijem ostvarivanju terapijske promene, a edukativni pristup primenjujem da bih obučila klijenta da samostalno rešava probleme. Terapijski proces je zasnovan na saradnji klijenta i terapeuta, u kome oba aktera imaju aktivnu ulogu.  U početnoj fazi tretmana formiramo listu problema i željene ciljeve, koje zajedno razrađujemo na narednim seansama. Rešavanje problema često nije lako i jednostavno, ali ukoliko smo strpljivi i uporni,pozitivne promene su dostižne.